Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022 – etap szkolny

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

  1. polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. chemiczny,
  6. geograficzny,
  7. biologiczny.

Harmonogram szkolnych eliminacji ww. konkursów przedstawia się następująco:

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs polonistyczny30.11.2021 r.900stołówka
2.Konkurs matematyczny01.12.2021 r.900stołówka
3.Konkurs historyczny02.12.2021 r.900stołówka
4.Konkurs języka angielskiego08.12.2021 r.900stołówka
5.Konkurs geograficzny09.12.2021 r.900stołówka
6.Konkurs biologiczny10.12.2021 r.900stołówka
7.Konkurs chemiczny14.12.2021 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną zespołowi nadzorującemu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust oraz zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12719,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20212022.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice,

zapraszam na inaugurację nowego roku szkolnego o godz. 9.00 w dniu 1 września 2021r. (środa) w następujących salach naszej szkoły:

klasa 1a – hala sportowa,

klasa 1b – hala sportowa,

klasa 2a – sala nr 27,

klasa 2b – sala nr 28,

klasa 3a – sala nr 25,

klasa 3b – sala nr 47,

klasa 4a – sala nr 45,

klasa 4b – sala nr 56,

klasa 5a – sala nr 57,

klasa 5b – sala nr 43,

klasa 6a – sala nr 20,

klasa 7a – sala nr 55,

klasa 7b – sala nr 17,

klasa 7c – sala nr 107 (hala sportowa),

klasa 8a – sala nr 53,

klasa 8b – sala nr 44,

klasa 8c – sala nr 54.

Uroczystość szkolną poprzedzi Msza Święta odprawiona o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym w Nałęczowie.

Z uwagi na nadal panujące obostrzenia sanitarne bardzo proszę, by Państwo Rodzice oczekiwali na dzieci przed budynkiem szkoły. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas 1., których razem z dziećmi zapraszam do hali sportowej.

Jednocześnie wszystkich wchodzących do szkoły bardzo proszę o dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku oraz zasłanianie nosa i ust podczas całego pobytu w szkole.

Serdecznie zapraszam

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 19 listopada 2020r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.00, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 17.30.

Wszystkie spotkania wychowawców z Rodzicami zostaną przeprowadzone online. Linki do zebrań znajdą Państwo w Terminarzu danej klasy w e-dzienniku.

Zapraszam

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

”#Szkoła do hymnu” to kolejna edycja akcji MEN polegająca na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, zaśpiewamy hymn online podczas zdalnych zajęć lekcyjnych. Zapraszamy rodziców, pozostających w tym czasie w domach, do wspólnego śpiewania.

Poniżej tekst hymnu:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

„Szkoła pamięta” to inicjatywa MEN, której celem jest upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń z historii lokalnej. Pamięć o osobach związanych z naszą miejscowością jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W tym roku akcja „Szkoła Pamięta” będzie miała wymiar wirtualny. Poniżej znajduje się link do prezentacji o najważniejszych postaciach, związanych z Nałęczowem i historycznych miejscach:

link do prezentacji

Zachęcam do zapoznania się.

Angelika Sobańska

Skip to content