Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Przekazanie uczniom klas ósmych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca (w piątek) w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. W czasie odbioru zaświadczeń należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m odległości. Wskazane jest przyniesienie własnego długopisu do poświadczenia odbioru dokumentu.
Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostali przyjęci do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostali zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego.

Bardzo proszę o pisemne potwierdzenie do 15 kwietnia 2020r. przez rodzica woli dalszego udziału w rekrutacji do szkoły. Druk potwierdzenia znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji. Wypełniony dokument proszę przesłać na adres: spnaleczow@naleczow.pl w wersji elektronicznej w formie skanu, zdjęcia lub dokumentu doc. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, proszę o przesłanie zwykłej wiadomości elektronicznej na podany wyżej adres szkoły, informującej, że wyrażają Państwo wolę udziału w procesie rekrutacji z podaniem imienia i nazwiska dziecka.

W dniu 17 kwietnia 2020r. zostanie zamieszczona na stronie szkoły informacja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

W trosce o higienę pracy uczniów w okresie kształcenia na odległość zmieniony został dotychczasowy plan lekcji. Nowy plan dla wszystkich klas z podziałem na klasy 1-3 i 4-8 znajduje się w zakładce Plan lekcji.

Szanowni Państwo,

w wyniku obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa proszę o przesłanie do 31 marca 2020r. na  adres: spnaleczow@naleczow.pl wypełnionej karty zgłoszenia (dla dziecka z obwodu szkoły) lub wniosku (dla dziecka spoza obwodu szkoły) w formie skanu, zdjęcia lub w wersji WORD. Podpisany oryginał będzie można dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym. Kartę zgłoszenia lub wniosek można pobrać ze strony naszej szkoły z zakładki Zasady rekrutacji (po prawej stronie, trzecia zakładka od dołu). W razie zmiany harmonogramu rekrutacji zamieszczę informację na stronie szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

od 12 do 25 marca br. nasza szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to decyzja Burmistrza Nałęczowa i Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi linkami:
https://naleczow.pl/11633-2/
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Bardzo proszę, by ten czas uczniowie spędzali w domach w celu uniknięcia ewentualnego kontaktu z nosicielem koronawirusa.

Z poważaniem
Anna Szczęsna
dyrektor szkoły