Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

04.09.2023r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024,

11.09. 2023. – wrześniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej,

14.09.2023r. – zebrania z rodzicami, g. 16.30 (kl. 1-3), 17.30 (kl. 4) i 18.00 (kl. 5-8),

28.09.2023r. – sprawozdawczo – wyborcze posiedzenie Rady Rodziców,

13.10.2023r. – Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, (piątek)

01.11.2023r. – Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych, (środa)

02.11.2023r. – dzień dodatkowo wolny, (czwartek)

03.11.2023r. – dzień dodatkowo wolny, (piątek)

10.11.2023r. – Narodowe Święto Niepodległości- (piątek)

14.11.2023r. – diagnoza umiejętności ósmoklasisty z Nową Erą- język polski,

15.11.2023r. – diagnoza umiejętności ósmoklasisty z Nową Erą -matematyka,

16.11.2023r. – diagnoza umiejętności ósmoklasisty z Nową Erą- język angielski,

23.11.2023r – zebrania z rodzicami,

12.12.2023r. – wystawienie propozycji ocen na 1. okres,

23.12.2023r. – 01.01.2024r. – świąteczna przerwa bożonarodzeniowo–noworoczna,

01.2023r. – druga diagnoza umiejętności ósmoklasisty,

17.01.2024r. – wystawienie ocen na I okres roku szkolnego,(środa)

22.01.2024r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, (poniedziałek)

25.01.2024r.– zebranie z rodzicami na zakończenie I okresu roku szkolnego 2023/2024,

29.01. – 11.02. 2024r. – ferie zimowe,

15.02.2024r. – zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w 1. okresie roku szkolnego 2023/2024,

03.2024r. – trzecia diagnoza umiejętności ósmoklasisty,

28.03. – 02.04.2024r. – świąteczna przerwa wielkanocna,

04.2024r. – czwarta diagnoza umiejętności ósmoklasisty,

01.05.2024r. – Święto Pracy-dzień wolny od zajęć szkolnych, (środa)

02.05.2024r. – dzień dodatkowo wolny, (czwartek)

03.05.2024r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja-dzień wolny od zajęć szkolnych, (piątek)

08.05.2024r. – wystawienie propozycji ocen na koniec roku szkolnego,(poniedziałek)

9.05.2024r. – zebranie z rodzicami, (czwartek)

14,15,16.05.2024r. – egzamin ósmoklasisty,

17.05.2024r. – dzień dodatkowo wolny,

05.2024r. – diagnoza umiejętności trzecioklasisty,

30.05.2024r. – Boże Ciało- dzień wolny od zajęć szkolnych,

31.05.2024r. – dzień dodatkowo wolny,

12.06.2024r. – wystawienie ocen na koniec roku i poinformowanie rodziców, (środa)

17.06.2024r. – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej,

20.06.2024r. – zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów,

21.06.2024r. – zakończenie roku szkolnego klas 1-7,

26.08.2024r. – zebranie rady pedagogicznej–podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024,(poniedziałek)

29.08.2024r. – zebranie rady pedagogicznej–organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/2025. (czwartek)

Skip to content