Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca – p. Barbara Leńczuk
Wiceprzewodniczący – p. Jarosław Wartacz
Sekretarz – p. Małgorzata Fraszka
Skarbnik – p. Ewelina Zarzeka-Marek

Regulamin Rady Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,

w dniu 28 września br. nowa Rada Rodziców ustaliła nową wysokość składek na Radę Rodziców. Za pierwsze dziecko w szkole wynosi 40 zł, zaś za każde następne – 30zł. Jest to składka dobrowolna, ale zachęcamy do dokonywania wpłat:

  1. w sekretariacie szkoły,
  2. podczas zebrań z rodzicami,
  3. na konto: 09 8733 0009 0000 0228 2000 0010 .

Przy dokonywaniu wpłat bezpośrednio na konto należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.

Środki uzyskane ze składek przeznaczone są głównie na nagrody dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach i zawodach sportowych oraz na nagrody na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Nagrody książkowe ufundowane ze środków Rady Rodziców otrzymują także uczniowie ze 100% frekwencją w całym roku szkolnym.

Zachęcamy do dokonywania wpłat.

Prezydium Rady Rodziców

Skip to content