Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 5, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego następujące dni zostały ustalone jako dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2023:

  1. 02.11.2023r. (czwartek),
  2. 03.11.2023r. (piątek),
  3. 02.05. 2024r. (czwartek)
  4. 14.05.2024r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek),
  5. 15.05.2024r. – egzamin ósmoklasisty (środa),
  6. 16.05.2024r. – egzamin ósmoklasisty (czwartek),
  7. 17.05.2024r. (piątek),
  8. 31.05.2024r. (piątek)

Liczba dni i ich przeznaczenie są zgodne z treścią § 5, ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionych dniach w godz. 8.00-16.30 czynna będzie świetlica szkolna.

Anna Szczęsna

Dyrektor szkoły

Skip to content