Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024

Rodziców uczniów naszej szkoły serdecznie zapraszamy na spotkania

z wychowawcami klas w następujących terminach:

TerminTematyka
14 IX 2023r.
(czwartek)
Godz. 16.30 (kl. I-III)
Godz. 17.30 (kl. IV)
Godz. 18.00 (kl. V-VIII)
Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024
28 IX 2023r.
(czwartek)
Godz. 17.00
(zebranie członków Rady Rodziców)
Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły;
wybory Prezydium Rady Rodziców;
bieżące sprawy związane z organizacją pracy szkoły
23 XI 2023r.
(czwartek)
Godz. 16.30 (kl. I-III)
Godz. 18.00 (kl. IV-VIII)
Bieżące osiągnięcia uczniów
25 I 2024r.
(czwartek)
Godz. 16.30 (kl. I-III)
Godz. 18.00 (kl. IV-VIII)
Wyniki klasyfikacji za I okres
9 V 2024r.
(czwartek)
Godz. 16.30 (kl. I-III)
Godz. 18.00 (kl. IV-VIII)
Bieżące osiągnięcia uczniów, propozycje ocen na koniec roku szkolnego
Skip to content