Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,

w roku szkolnym 2020/2021 Prezydium Rady Rodziców naszej szkoły wybrało ofertę firmy InterRisk.

Uczniowie zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) całodobowo i na całym świecie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

Suma ubezpieczenia wynosi 15.000 zł, składka zaś 41,00 zł.

Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w kolejnych linkach.

Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem swoich dzieci powinni do dnia 15 października br wpłacić składkę do wychowawcy klasy.

Anna Szczęsna

Jak zgłosić szkodę

Druk zgłoszenia

Polisa

Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe

Klauzula informacyjna

Skip to content