Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 12 maja 2022r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30, zaś Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 18.00 do następujących sal lekcyjnych:

Kl. Ia –p. Magdalena Woś s. 26

Kl. Ib –p. Teresa Mela s. 46

Kl. IIa – p. Joanna Socha s.27

Kl. IIb – p. Zofia Grzywacz-Piotrowska s.28

Kl. IIIa – p. Joanna Mazurek s.25

Kl. IIIb – p. Ewa Gajkoś s.47

Kl. IVa – p. Katarzyna Kowalska s. 45

Kl. IVb – p. Magdalena Stangierska s.56

Kl. Va – p. Magdalena Prończuk-Malczyńska s.57

Kl. Vb – p. Małgorzata Żurek s. 43

Kl. VIa – p. Adam Musiał s.20

Kl. VIIa – p. Iwona Bogdańska s. 55

Kl. VIIb – p. Jolanta Rzeźnik s.17

Kl. VIIc – p. Iwona Strojek-Ładniak s.107 w hali sportowej (dawna siłownia)

Kl. VIIIa – p. Angelika Sobańska s. 53

Kl. VIIIb – p. Dorota Dubiel s.44

Kl. VIIIc – p. Sylwia Krysa s.54

Do zobaczenia w szkole

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci

Serdecznie dziękujemy za udział w XIX Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej „Świat w oczach najmłodszych – Przyjaźń barwami malowana”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, nad którym patronat objął burmistrz naszego miasta – pan Wiesław Pardyka.

komunikat z wynikami konkursu

Szanowni Państwo Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023, zostali przyjęci wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli wniosek o zapisanie dziecka do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice

zgodnie z Zarządzeniem nr 366/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 10 lutego 2022r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla dzieci zamieszkałych poza jej obwodem, trwa w dniach od 1 do 25.03.2022r. do godz. 15.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły:www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie ,,Aktywni Błękitni”.

W dniach 2-13 grudnia 2021r. uczniowie klas siódmych zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego. Pomocą w realizacji zagadnień okazały się materiały z projektu, dotyczące m. in.: historii powstania Bałtyku, jego wodnych mieszkańców, miast nadbałtyckich, ich roli w gospodarce i ochronie przed zanieczyszczeniami. Jako podsumowanie wiadomości uczniowie rozwiązali dołączony do programu quiz wiedzy. W realizacji zagadnień dotyczących nadmiaru czy niedoboru wody i jej gromadzenia wykorzystałam materiały z innego projektu, które wzbogaciły wiedzę uczniów o praktyczne działanie. W ramach zakładania miasta siódmoklasiści zaprojektowali oczyszczalnię ścieków i budowę wałów przeciwpowodziowych. Zadania te wzajemnie się uzupełniły, a uczniowie mieli okazję dostrzec konieczność racjonalnego gospodarowania wodą, jej gromadzenia, czyli retencji oraz zapobiegania powodziom.

Przed nami kolejna porcja nowych wiadomości i doskonalenie umiejętności w zakresie racjonalnego gospodarowania jednym z najważniejszych bogactw przyrody.

Opiekun projektu: Iwona Bogdańska

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się online w dniu 10 lutego 2022r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 18.00.

Wszystkie zebrania wychowawców z Rodzicami zostaną przeprowadzone online. Linki do zebrań znajdą Państwo w Terminarzu danej klasy w szkolnym e-dzienniku.

Zapraszam

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Skip to content