Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Od lipca bieżącego roku nasza szkoła posiada certyfikat ,,Aktywni błękitni – Szkoła przyjazna wodzie. Uzyskanie tego certyfikatu było efektem rocznej pracy uczniów obecnych klas ósmych. Ich działania dotyczyły tematyki związanej z gospodarką wodną naszego kraju, regionu i małej Ojczyzny – Nałęczowa. Uzyskany certyfikat jest ważny przez okres 2 lat.
Opiekun projektu: Iwona Bogdańska

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 15 września 2022r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30, Rodziców uczniów klas IV na godz.17.30 do hali sportowej, zaś Rodziców uczniów klas V-VIII na godz. 18.00.

Spotkania z Wychowawcami odbędą się w następujących salach:

Kl. Ia – p. Joanna Mazurek – s. 25

Kl. Ib – p. Ewa Gajkoś – s.47

Kl. IIa – p. Magdalena Woś – s.26

Kl. IIb – p. Joanna Kulig – s.46

Kl. IIIa – p. Joanna Socha – s.27

Kl. IIIb – p. Zofia Grzywacz – Piotrowska – s.28

Kl. IVa – p. Sylwia Krysa – hala sportowa i s. 54

Kl. IVb – p. Angelika Reszka – hala sportowa i s. 53

Kl. Va – p. Katarzyna Kowalska – s.45

Kl. Vb – p. Magdalena Stangierska – s.56

Kl. VIa – p. Magdalena Prończuk-Malczyńska – s. 57

Kl. VIb – p. Małgorzata Żurek – s. 43

Kl. VIIa – p. Adam Musiał – s. 20

Kl. VIIIa – p. Iwona Bogdańska – s. 55

Kl. VIIIb – p. Jolanta Rzeźnik – s. 17

Kl. VIIIc – p. Iwona Strojek-Ładniak – s.44

Serdecznie zapraszam

Anna Szczęsna

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod linkiem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1784807

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 –  579 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 200 – dla uczniów I klas liceów ogólnokształcących, 179 – dla uczniów II, III i IV klas liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Barbara Wierzbicka

Szkolny koordynator ds. stypendium

Skip to content