Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

W trosce o higienę pracy uczniów w okresie kształcenia na odległość zmieniony został dotychczasowy plan lekcji. Nowy plan dla wszystkich klas z podziałem na klasy 1-3 i 4-8 znajduje się w zakładce Plan lekcji.

Szanowni Państwo,

w wyniku obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa proszę o przesłanie do 31 marca 2020r. na  adres: spnaleczow@naleczow.pl wypełnionej karty zgłoszenia (dla dziecka z obwodu szkoły) lub wniosku (dla dziecka spoza obwodu szkoły) w formie skanu, zdjęcia lub w wersji WORD. Podpisany oryginał będzie można dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym. Kartę zgłoszenia lub wniosek można pobrać ze strony naszej szkoły z zakładki Zasady rekrutacji (po prawej stronie, trzecia zakładka od dołu). W razie zmiany harmonogramu rekrutacji zamieszczę informację na stronie szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

od 12 do 25 marca br. nasza szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to decyzja Burmistrza Nałęczowa i Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi linkami:
https://naleczow.pl/11633-2/
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Bardzo proszę, by ten czas uczniowie spędzali w domach w celu uniknięcia ewentualnego kontaktu z nosicielem koronawirusa.

Z poważaniem
Anna Szczęsna
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo Rodzice,
zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2020 Burmistrza Nałęczowa z dnia 17 lutego 2020r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej naszej szkoły trwa w dniach od 2 do 31.03.2020r.
W zakładce Zasady rekrutacji znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania dzieci do naszej szkoły na rok 2020/2021.

Anna Szczęsna


Szanowni Państwo Rodzice,
serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2020r. (czwartek).
Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.00, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 17.30.
Wszystkie spotkania z Rodzicami rozpoczniemy od zebrania ogólnego w hali sportowej wg wyżej podanych godzin.
Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami poszczególnych klas odbędą się w następujących salach:
Kl. Ia –p. Joanna Mazurek s. 25
Kl. Ib –p. Ewa Gajkoś s. 47
Kl. IIa – p. Maria Mitoraj-Woś s. 26
Kl. IIb – p. Marta Wójcik s. 46
Kl. IIIa – p. Joanna Socha s. 27
Kl. IIIb – p. Zofia Grzywacz – Piotrowska s. 28
Kl. IVa – p. Adam Musiał s. 20
Kl. Va – p. Iwona Bogdańska (w /z p. Magdalena Prończuk-Malczynska) s.56
Kl. Vb – p. Jolanta Rzeźnik (w/z p. Elżbieta Kowal) s.17
Kl. Vc – p. Iwona Strojek-Ładniak s.107 w hali sportowej (dawna siłownia)
Kl. VIa – p. Angelika Sobańska s. 53
Kl. VIb – p. Dorota Dubiel s. 44
Kl. VIc – p. Sylwia Krysa s. 54
Kl. VIIa – p. Joanna Chorębała s. 55
Kl. VIIb – p. Katarzyna Kowalska s. 45
Kl. VIIIa – p. Dagmara Wrzos – Piech s. 57
Kl. VIIIb – p. Małgorzata Żurek s. 43

Z poważaniem

Anna Szczęsna
dyrektor szkoły

Skip to content