Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

”#Szkoła do hymnu” to kolejna edycja akcji MEN polegająca na odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, zaśpiewamy hymn online podczas zdalnych zajęć lekcyjnych. Zapraszamy rodziców, pozostających w tym czasie w domach, do wspólnego śpiewania.

Poniżej tekst hymnu:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

„Szkoła pamięta” to inicjatywa MEN, której celem jest upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń z historii lokalnej. Pamięć o osobach związanych z naszą miejscowością jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W tym roku akcja „Szkoła Pamięta” będzie miała wymiar wirtualny. Poniżej znajduje się link do prezentacji o najważniejszych postaciach, związanych z Nałęczowem i historycznych miejscach:

link do prezentacji

Zachęcam do zapoznania się.

Angelika Sobańska

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

  1. polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. chemiczny.

Harmonogram szkolnych eliminacji ww. konkursów przedstawia się następująco:

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs historyczny26.10.2020 r.900stołówka
2.Konkurs polonistyczny27.10.2020 r.900stołówka
3.Konkurs chemiczny28.10.2020 r.900stołówka
4.Konkurs matematyczny29.10.2020 r.900stołówka
5.Konkurs języka angielskiego30.10.20202 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust i zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 znajdują na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/11956,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20202021.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Przekazanie uczniom klas ósmych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca (w piątek) w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. W czasie odbioru zaświadczeń należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m odległości. Wskazane jest przyniesienie własnego długopisu do poświadczenia odbioru dokumentu.
Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostali przyjęci do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostali zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego.

Bardzo proszę o pisemne potwierdzenie do 15 kwietnia 2020r. przez rodzica woli dalszego udziału w rekrutacji do szkoły. Druk potwierdzenia znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji. Wypełniony dokument proszę przesłać na adres: spnaleczow@naleczow.pl w wersji elektronicznej w formie skanu, zdjęcia lub dokumentu doc. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, proszę o przesłanie zwykłej wiadomości elektronicznej na podany wyżej adres szkoły, informującej, że wyrażają Państwo wolę udziału w procesie rekrutacji z podaniem imienia i nazwiska dziecka.

W dniu 17 kwietnia 2020r. zostanie zamieszczona na stronie szkoły informacja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Skip to content