Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 25 czerwca br według następującego harmonogramu:

Godz. 8.00 – Msza Święta w kościele parafialnym,

Godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-II (spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych),

Godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III (hala sportowa),

Godz. 10.30 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VII (spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych),

Godz. 12.00 – zakończenie roku szkolnego i pożegnanie szkoły dla uczniów klas VIII (hala sportowa).

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego Państwa Rodziców zapraszam tylko na uroczystości odbywające się w hali sportowej dla uczniów klas III i VIII.

W przypadku pozostałych klas proszę o ewentualne oczekiwanie na dzieci na zewnątrz budynku szkolnego.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 6 maja 2021r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.00, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 17.30.

Wszystkie spotkania wychowawców z Rodzicami zostaną przeprowadzone online. Linki do zebrań znajdą Państwo w Terminarzu danej klasy w szkolnym e-dzienniku.

Zapraszam

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Szanowni Państwo,
informuję, że Lubelski Kurator Oświaty organizuje spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 pod poniższym linkiem: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Gorąco zachęcam do udziału w spotkaniu wspólnie z dzieckiem uczęszczającym do klasy 8.

W załączeniu przekazuję list Lubelskiego Kuratora Oświaty do Rodziców.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 zostali przyjęci do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

zgodnie z Zarządzeniem nr 270/2021 Burmistrza Nałęczowa z dnia 22 lutego 2021r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla dzieci zamieszkałych poza jej obwodem, trwa w dniach od 1 do 25.03.2021r. do godz. 15.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły: www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 18 lutego 2021r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.00, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 17.30.

Wszystkie spotkania wychowawców z Rodzicami zostaną przeprowadzone online. Linki do zebrań znajdą Państwo w Terminarzu danej klasy w szkolnym e-dzienniku.

Zapraszam

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Skip to content