Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,
informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego, wszyscy kandydaci na uczniów klasy I w roku szkolnym 2024/2025 spoza obwodu zostali przyjęci do naszej szkoły.

Jednocześnie informuję, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procesowi rekrutacji i są przyjmowane do szkoły z urzędu. Na dzień 05.04.2024 r. do dwóch klas I naszej szkoły zapisanych jest łącznie 48 dzieci.

Z poważaniem
Anna Szczęsna

Skip to content