Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl


To była najlepsza wiadomość z dnia 9 kwietnia 2024 r. – mamy dwóch laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Tomasz Bielecki z klasy 8a został laureatem konkursu przedmiotowego z chemii, zaś Jan Burzyński, również z klasy 8a – z historii. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu zadań i problemów z ww. przedmiotów, często wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej. Do konkursów Tomek przygotowywał się pod opieką i wsparciem pani Barbary Wierzbickiej, nauczycielki chemii, zaś Janek – pani Angeliki Reszka, nauczycielki historii.

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych niezwykle zdolnych uczniów. Mamy nadzieję, iż dalej będą rozwijali swoje pasje i zainteresowania oraz zaszczepią wśród młodszych koleżanek i kolegów głód wiedzy i chęć osiągania sukcesów naukowych.
Gratulujemy sukcesu uczniom i ich paniom nauczycielkom.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Szanowni Państwo Rodzice,
serdecznie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 9 maja 2024r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30 do sal:
Kl. Ia – p. Joanna Socha s. 27
Kl. Ib – p. Zofia Grzywacz-Piotrowska s. 28
Kl. IIa – p. Joanna Mazurek s. 25
Kl. IIb – p. Ewa Gajkoś s. 47
Kl. IIIa –p. Magdalena Woś s. 26
Kl. IIIb –p. Joanna Kulig s. 46

Rodziców uczniów klas IV-VIII zapraszam na godz. 18.00 do sal lekcyjnych:

Kl. IVa – p. Iwona Bogdańska s. 55
Kl. IVb – p. Dorota Dubiel s. 44
Kl. Va– p. Sylwia Krysa s. 54
Kl. Vb – p. Angelika Reszka s. 53
Kl. VIa – p. Katarzyna Kowalska s. 45
Kl. VIb – p. Magdalena Stangierska s. 56
Kl. VIIa – p. Magdalena Prończuk-Malczyńska s. 107
Kl. VIIb – p. Małgorzata Żurek s. 43
Kl. VIIIa – p. Adam Musiał s. 20

Do zobaczenia w szkole
Anna Szczęsna
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo Rodzice,
informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego, wszyscy kandydaci na uczniów klasy I w roku szkolnym 2024/2025 spoza obwodu zostali przyjęci do naszej szkoły.

Jednocześnie informuję, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procesowi rekrutacji i są przyjmowane do szkoły z urzędu. Na dzień 05.04.2024 r. do dwóch klas I naszej szkoły zapisanych jest łącznie 48 dzieci.

Z poważaniem
Anna Szczęsna

Szanowni Państwo

informuję, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli Karty zgłoszenia, zostały z urzędu przyjęte do klasy 1. naszej szkoły.

Informuję także, że wszyscy kandydaci spoza obwodu naszej szkoły, których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy 1, zostali zakwalifikowani do procesu rekrutacji. Państwa Rodziców dzieci spoza obwodu proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 04 kwietnia 2024r. do godz. 12.00 pisemnego potwierdzenia przez rodzica woli udziału w dalszym procesie rekrutacji. Druk znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji oraz w sekretariacie szkoły.

Wyniki rekrutacji, tj. lista dzieci spoza obwodu przyjętych do naszej szkoły, zostanie opublikowana w dniu 08 kwietnia 2024r. do godz. 13.00.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci,

bardzo dziękujemy za udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej „Świat w oczach najmłodszych – Podróż dookoła świata”, zorganizowanym przez naszą szkołę pod patronatem pana Wiesława Pardyki, Burmistrza Nałęczowa.

Na konkurs nadesłano 1032 prace plastyczne autorów w wieku od 3 do 10 lat ze 113 placówek oświatowych, w tym z 60 szkół podstawowych, 36 przedszkoli, 17 ośrodków kultury oraz 7 prac indywidualnych. Autorami prac są dzieci z całej Polski.

W dniu 24 lutego 2024r. jury w składzie:
• dr hab. Adam Panek – artysta grafik, wykładowca Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie,
• Łukasz Głowacki – artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie,
• Zbigniew Strzyżyński – artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie,
• Anna Panek – artysta malarz, nauczycielka Liceum Plastycznego w Nałęczowie
przyznało 1 nagrodę specjalną oraz 20 równorzędnych nagród i 20 wyróżnień. Na wystawę zakwalifikowano 42 prace.

Uroczyste podsumowanie konkursu będzie miało miejsce w dniu 21 maja 2024r. o godz. 11.00 w hali sportowej naszej szkoły. Już dziś gorąco zapraszamy Wszystkich Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z Opiekunami.

Protokół zawierający szczegółowe wyniki pracy zacnego Jury znajduje się poniżej.

W imieniu organizatorów

Anna Szczęsna

protokół

Szanowni Państwo Rodzice,

zgodnie z Zarządzeniem nr 649/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 16 stycznia 2024r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla dzieci zamieszkałych poza jej obwodem, trwa w dniach od 01 do 15.03.2024r. do godz. 12.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły:www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu. Wypełnione druki można składać w sekretariacie szkoły w dni nauki szkolnej w godz. 7.30-15.30

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem
Anna Szczęsna

Skip to content