Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Od 22 listopada 2021r. uczniowie klas: 7a, 7b i 7c naszej szkoły są uczestnikami projektu edukacyjnego organizowanego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne–Wody Polskie pt: ,,Szkoła Przyjazna Wodzie–Aktywni Błękitni”.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się, ze względu na pandemię, na platformie TEAMS. W projekcie tym bierze udział 81 szkół podstawowych z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Patronat nad projektem objął Minister Środowiska oraz Kurator Oświaty w Lublinie. W ramach projektu będą odbywały się następujące działania:

  1. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych,
  2. w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję, Straż Pożarną lub WOPR,
  3. zorganizowany zostanie konkurs tematyczny w zakresie wiedzy o wodzie: woda jako źródło życia, woda jako miejsce pracy i wypoczynku, woda jako droga transportu, woda jako źródło energii i surowców. Nagrody dla zwycięzców (III pierwsze miejsca) dostarczy PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  4. po przeprowadzeniu zajęć, szkoła, w której przeprowadzono lekcje z zakresu edukacji deklaruje udział w akcji sprzątania terenów wokół wody – „Strażnik Czystych Wód” polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych.

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania zajęć w terenie i zwiedzania obiektów hydrotechnicznych będących w zarządzie PGW WP RZGW w Lublinie.

Po spełnieniu podanych wymagań szkoła otrzyma Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „Aktywni Błękitni” przyznawany przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opiekun projektu: Iwona Bogdańska – nauczyciel geografii

Skip to content