Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs historyczny07.12.2021 r.900stołówka
2.Konkurs języka angielskiego08.12.2021 r.900stołówka
3.Konkurs geograficzny09.12.2021 r.900stołówka
4.Konkurs biologiczny10.12.2021 r.900stołówka
5.Konkurs matematyczny13.12.2021 r.900stołówka
6.Konkurs chemiczny14.12.2021 r.900stołówka
7.Konkurs polonistyczny15.12.2021 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną zespołowi nadzorującemu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust oraz zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12719,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20212022.html oraz

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12863,Komunikat-ws-ogloszenia-jednolitego-tekstu-Regulaminu-konkursow-przedmiotowych-d.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Skip to content