Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie ,,Aktywni Błękitni”.

W dniach 2-13 grudnia 2021r. uczniowie klas siódmych zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego. Pomocą w realizacji zagadnień okazały się materiały z projektu, dotyczące m. in.: historii powstania Bałtyku, jego wodnych mieszkańców, miast nadbałtyckich, ich roli w gospodarce i ochronie przed zanieczyszczeniami. Jako podsumowanie wiadomości uczniowie rozwiązali dołączony do programu quiz wiedzy. W realizacji zagadnień dotyczących nadmiaru czy niedoboru wody i jej gromadzenia wykorzystałam materiały z innego projektu, które wzbogaciły wiedzę uczniów o praktyczne działanie. W ramach zakładania miasta siódmoklasiści zaprojektowali oczyszczalnię ścieków i budowę wałów przeciwpowodziowych. Zadania te wzajemnie się uzupełniły, a uczniowie mieli okazję dostrzec konieczność racjonalnego gospodarowania wodą, jej gromadzenia, czyli retencji oraz zapobiegania powodziom.

Przed nami kolejna porcja nowych wiadomości i doskonalenie umiejętności w zakresie racjonalnego gospodarowania jednym z najważniejszych bogactw przyrody.

Opiekun projektu: Iwona Bogdańska

Skip to content