Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,
informuję, że wszyscy kandydaci spoza obwodu na uczniów klasy I w roku szkolnym 2023/2024 , w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostali przyjęci do naszej szkoły:

Filip Dados
Anna Agata Frątczak
Michał Harasiuk
Alex Jusiak
Stanisław Bogdan Karasek
Lena Kawka
Maja Ludwicka
Zuzanna Helena Nowak
Julia Gabriela Sikora
Aleksander Zarzeka

Jednocześnie informuję, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procesowi rekrutacji i są przyjmowane do szkoły z urzędu. Na dzień 31.03.2023 r. do dwóch klas I naszej szkoły zapisanych jest łącznie 40 dzieci.

Z poważaniem
Anna Szczęsna

Zobacz więcej

Szanowni Państwo Rodzice ,
informuję, że wszyscy kandydaci do naszej szkoły spoza obwodu zostali zakwalifikowani do procesu rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024.
Bardzo proszę Państwa Rodziców dzieci spoza obwodu naszej szkoły o przekazanie do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 30 marca 2023r. do godz. 15.00 pisemnego potwierdzenia woli udziału w rekrutacji. Druk potwierdzenia znajduje się na tej stronie w zakładce Zasady rekrutacji. Dostępny jest też w sekretariacie szkoły. Zapraszamy.
Z poważaniem
Anna Szczęsna

Zobacz więcej

Film Jeremiego Rządowskiego z klasy 1b został zakwalifikowany do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Dzieci i Młodzieży PSAROLOCO w Grecji. Na początku kwietnia br. będzie prezentowany w formule online razem z kilkoma innymi filmami (z Kanady, Niemiec, Chorwacji, Belgii i Austrii). Poniżej znajduje się link do tego wydarzenia.

https://liblink.pl/oHYsnuOnJ0

Jeremi, gratulujemy i trzymamy kciuki. Powodzenia.

Anna Szczęsna

Zobacz więcej

Szanowni Państwo Rodzice,
zgodnie z Zarządzeniem nr 521/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 30 stycznia 2023r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, trwa w dniach od 1 do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły : www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.
Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 lub przesłać skan podpisanego dokumentu na adres: spnaleczow@naleczow.pl w terminie do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Zobacz więcej

Animowany film pt. „Pół dobry, pół zły” autorstwa Jeremiego Rządowskiego z klasy 1b został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 11. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA 2023. Na festiwal napłynęło ponad 300 filmów z całej Polski, a spośród nich wyselekcjonowane zostały najciekawsze, które będą pokazywane w trakcie trwania festiwalu. Na wiosnę, między 21.03 a 30.04, w całej Polsce będą odbywały się pokazy konkursowe. Film Jeremiego będzie pokazywany w kategorii Animowane Pierwiosnki, w której autorami są dzieci do 12 roku życia.

Film można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=NhBl0_uYmfM

Jeremi, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Szczęsna

Zobacz więcej

,,Zmiana diety dla planety”- tak brzmiał temat konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu ,,EkoMisja”. W oparciu o materiały ,,Dieta planetarna – pigułka wiedzy” należało stworzyć plakat zachęcający do stosowania diety zdrowej dla człowieka i planety. Naszą szkołę reprezentują w konkursie prace wykonane przez uczniów klas ósmych: Darii, Adriana i Weroniki. Do dnia 31 marca br., czyli do dnia ogłoszenia wyników, trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu z naszej szkoły.

Powodzenia

Iwona Bogdańska

Zobacz więcej
Skip to content