Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo

informuję, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli Karty zgłoszenia, zostały z urzędu przyjęte do klasy 1. naszej szkoły.

Informuję także, że wszyscy kandydaci spoza obwodu naszej szkoły, których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy 1, zostali zakwalifikowani do procesu rekrutacji. Państwa Rodziców dzieci spoza obwodu proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 04 kwietnia 2024r. do godz. 12.00 pisemnego potwierdzenia przez rodzica woli udziału w dalszym procesie rekrutacji. Druk znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji oraz w sekretariacie szkoły.

Wyniki rekrutacji, tj. lista dzieci spoza obwodu przyjętych do naszej szkoły, zostanie opublikowana w dniu 08 kwietnia 2024r. do godz. 13.00.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Skip to content