Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,

uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole (dzieci spoza obwodu), których rodzice złożyli wnioski o zapisanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostali zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego.

Bardzo proszę o pisemne potwierdzenie do 15 kwietnia 2020r. przez rodzica woli dalszego udziału w rekrutacji do szkoły. Druk potwierdzenia znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji. Wypełniony dokument proszę przesłać na adres: spnaleczow@naleczow.pl w wersji elektronicznej w formie skanu, zdjęcia lub dokumentu doc. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, proszę o przesłanie zwykłej wiadomości elektronicznej na podany wyżej adres szkoły, informującej, że wyrażają Państwo wolę udziału w procesie rekrutacji z podaniem imienia i nazwiska dziecka.

W dniu 17 kwietnia 2020r. zostanie zamieszczona na stronie szkoły informacja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do szkoły.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Skip to content