Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Terminy eliminacji okręgowych, tj. drugiego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przedstawiają się następująco:
konkurs języka angielskiego – 15.11.2019 r.
konkurs chemiczny – 18.11.2019 r.
konkurs historyczny – 21.11.2019 r.
konkurs matematyczny – 26.11.2019 r.

Eliminacje drugiego etapu rozpoczynają się punktualnie o godzinie 900 w sali 48. Wyniki eliminacji okręgowych będą dostępne na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: https://www.lscdn.pl w zakładce konkursy przedmiotowe po godzinie 1600 w dniu 4.12.2019 r. z j. angielskiego, chemii i historii, zaś z matematyki w dniu 11.12.2019 r.

Barbara Wierzbicka

Skip to content