Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

  1. polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. chemiczny.

Harmonogram szkolnych eliminacji ww. konkursów przedstawia się następująco:

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs historyczny26.10.2020 r.900stołówka
2.Konkurs polonistyczny27.10.2020 r.900stołówka
3.Konkurs chemiczny28.10.2020 r.900stołówka
4.Konkurs matematyczny29.10.2020 r.900stołówka
5.Konkurs języka angielskiego30.10.20202 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust i zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 znajdują na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/11956,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20202021.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Zobacz więcej

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 24 września 2020r. (czwartek) wg następującego harmonogramu:

Rodziców uczniów klas I zapraszam do szkoły na godz. 16.00 do następujących sal:

Kl. Ia – p. Joanna Socha sala nr 27

Kl. Ib – p. Zofia Grzywacz–Piotrowska sala nr 28

Rodziców uczniów klas IV zapraszam do szkoły na godz. 16.30 do następujących sal:

Kl. IVa –sala nr 57

Kl. IVb –sala nr 43

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz nałożyć osłonę na usta i nos. Będzie ją można zdjąć po zajęciu miejsc w salach lekcyjnych.

Zebrania w pozostałych klasach odbędą się online w dniu 24 września 2020r. o godz. 16.30 w klasach 2 i 3 oraz o godz. 17.30 w klasach 5-8. Wzorem ubiegłego roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas prześlą Państwu link do spotkania przez e-dziennik.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Zobacz więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie i jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się pod poniższym linkiem:

www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men

Zobacz więcej

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,

serdecznie zapraszam na inaugurację nowego roku szkolnego w dniu 1.09.2020r. według poniższego harmonogramu:


Godz.
Wejście główne do hali sportowej (duże drzwi)Wejście boczne do hali sportowej (małe drzwi)Wejście główne do szkoły (od strony placu zabaw)

9.00

1a (hala sportowa), 1b (hala sportowa)

2b (sala nr 47), 3a (sala nr 26)

3b (sala nr 46) 2a (sala nr 25),

9.15

6c (sala 107 w hali sportowej-wejście z holu schodami na górę)

6a (sala nr 55), 8b (sala nr 45),

5a (sala nr 20), 7a (sala nr 53),

9.30

4a (hala sportowa), 4b (hala sportowa)

6b (sala nr 56) 7b (sala nr 44)

7c (sala nr 54) 8a (sala nr 17)

Z uwagi na zagrożenie zarażenia się koronawirusem, do środka budynku szkolnego zapraszam tylko uczniów poszczególnych klas bez rodziców. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych i czwartych, gdyż dla tych klas pierwsze spotkanie na nowym etapie edukacji odbędzie się w hali sportowej.

Wszystkich wchodzących do budynku szkolnego obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcja rąk, zaś rodziców dodatkowo maseczka/przyłbica zasłaniająca usta i nos. Zachęcam także do noszenia maseczek/przyłbic przez uczniów, szczególnie w sytuacji przemieszczania się w budynku szkolnym.

Ze względu na trwające jeszcze prace remontowe na zewnątrz budynku szkolnego informuję, że nieczynne jest boczne wejście do szkoły od strony parkingu i proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

Anna Szczęsna

Zobacz więcej

Szanowni Państwo Rodzice,

w roku szkolnym 2020/2021 wszystkie podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń są dla uczniów bezpłatne i będą udostępnione przez bibliotekę szkolną.

Rodzice kupują tylko podręczniki i karty pracy do religii, ujęte w szkolnym zestawie podręczników.

Wykaz obowiązujących w szkole podręczników można znaleźć w zakładce :  „Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku 2020/2021” lub pod poniższym linkiem:

http://sp.naleczow.pl/wp-content/uploads/dokumenty/szkolny_zestaw_podrecznikow_2020-2021.pdf

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Zobacz więcej