Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,
zgodnie z Zarządzeniem nr 521/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 30 stycznia 2023r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, trwa w dniach od 1 do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły : www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.
Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 lub przesłać skan podpisanego dokumentu na adres: spnaleczow@naleczow.pl w terminie do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Animowany film pt. „Pół dobry, pół zły” autorstwa Jeremiego Rządowskiego z klasy 1b został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 11. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA 2023. Na festiwal napłynęło ponad 300 filmów z całej Polski, a spośród nich wyselekcjonowane zostały najciekawsze, które będą pokazywane w trakcie trwania festiwalu. Na wiosnę, między 21.03 a 30.04, w całej Polsce będą odbywały się pokazy konkursowe. Film Jeremiego będzie pokazywany w kategorii Animowane Pierwiosnki, w której autorami są dzieci do 12 roku życia.

Film można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=NhBl0_uYmfM

Jeremi, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Szczęsna

,,Zmiana diety dla planety”- tak brzmiał temat konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu ,,EkoMisja”. W oparciu o materiały ,,Dieta planetarna – pigułka wiedzy” należało stworzyć plakat zachęcający do stosowania diety zdrowej dla człowieka i planety. Naszą szkołę reprezentują w konkursie prace wykonane przez uczniów klas ósmych: Darii, Adriana i Weroniki. Do dnia 31 marca br., czyli do dnia ogłoszenia wyników, trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu z naszej szkoły.

Powodzenia

Iwona Bogdańska

W roku szkolnym 2022-2023 do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie zakwalifikowali się uczniowie:

  1. z matematyki – Tatiana Ozga i Mateusz Kursa (nauczyciel przygotowujący uczniów – p. Małgorzata Żurek),
  2. z chemii – Tatiana Ozga i Alina Lemekh (nauczyciel przygotowujący uczniów – p. Barbara Wierzbicka),
  3. z biologii – Tatiana Ozga (nauczyciel przygotowujący uczennicę – p. Renata Wójciak).
    Wymienieni uczniowie przed feriami przystąpili do etapu rejonowego, czekamy na wyniki, które 7.02.2023r. zostaną opublikowane na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Trzymamy mocno kciuki za naszych zdolnych uczniów.


Pozostałe osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
1. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Multitest”:
Tatiana Ozga i Tomasz Bielecki – laureaci z chemii,
Alina Lemekh i Hubert Bartnik – wyróżnienie z chemii,
Małgorzata Gęca – wyróżnienie z języka polskiego.
2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus – sesja zimowa”:
Tatiana Ozga – laureatka z chemii,
Małgorzata Gęca – laureatka z języka polskiego.
3. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Pingwin”:
Tatiana Ozga – laureatka z chemii,
Dominika Kursa – wyróżnienie z matematyki.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator ds. konkursów przedmiotowych
Barbara Wierzbicka

W roku szkolnym 2022/2023 dwie uczennice naszej szkoły: Tatiana Ozga i Antonina Głuchowska otrzymały stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas 7 i 8 z programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Uczennice znalazły się w gronie stypendystów osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce z przedmiotów kluczowych tj. biologii, geografii, chemii i fizyki, informatyki, matematyki, języków obcych nowożytnych. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi w tym roku 3 500 PLN na jednego ucznia.
Zachęcam do wytężonej nauki, aby w przyszłym roku cieszyć się z otrzymanego stypendium, tak jak Tatiana i Antosia.

Szkolny koordynator d.s. stypendium
Barbara Wierzbicka

Szanowni Państwo Rodzice,
serdecznie zapraszam na zebrania z wychowawcami, które odbędą się w dniu 12 stycznia 2023r. (czwartek).
Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 18.00 do następujących sal lekcyjnych:

Kl. Ia – p. Joanna Mazurek – s. 25
Kl. Ib – p. Ewa Gajkoś – s. 47
Kl. IIa – p. Magdalena Woś – s. 26
Kl. IIb – p. Joanna Kulig – s. 46
Kl. IIIa – p. Joanna Socha – s. 27
Kl. IIIb – p. Zofia Grzywacz – Piotrowska – s. 28
Kl. IVa – p. Sylwia Krysa – s. 54
Kl. IVb – p. Angelika Reszka – s. 53
Kl. Va – p. Katarzyna Kowalska – s. 45
Kl. Vb – p. Magdalena Stangierska – s. 56
Kl. VIa – p. Magdalena Prończuk-Malczyńska – s. 57
Kl. VIb – p. Małgorzata Żurek – s. 43
Kl. VIIa – p. Adam Musiał – s. 20
Kl. VIIIa – p. Iwona Bogdańska – s. 55
Kl. VIIIb – p. Jolanta Rzeźnik – s. 17
Kl. VIIIc – p. Iwona Strojek-Ładniak – s. 44
Serdecznie zapraszam
Anna Szczęsna

Skip to content