Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,
zgodnie z Zarządzeniem nr 521/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 30 stycznia 2023r. rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, zarówno dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce), jak i dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, trwa w dniach od 1 do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

W zakładce Zasady rekrutacji na stronie internetowej szkoły : www.sp.naleczow.pl oraz w sekretariacie szkoły znajdują się druki zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i wnioski o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu.
Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 lub przesłać skan podpisanego dokumentu na adres: spnaleczow@naleczow.pl w terminie do 15.03.2023r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30.

Z poważaniem

Anna Szczęsna

Skip to content