Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023 – etap szkolny

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

  1.  polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. chemiczny,
  6. geograficzny,
  7. biologiczny.

Harmonogram szkolnych eliminacji ww. konkursów przedstawia się następująco:

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs polonistyczny17.10.2022 r.900stołówka  
2.Konkurs matematyczny18.10.2022 r.900stołówka
3.Konkurs historyczny19.10.2022 r.900stołówka  
4.Konkurs języka angielskiego20.10.2022 r.900stołówka
5.Konkurs chemiczny21.10.2022 r.900stołówka  
6.Konkurs biologiczny24.10.2022 r.900stołówka  
7.Konkurs geograficzny26.10.2022 r.900stołówka  

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną zespołowi nadzorującemu.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestników eliminacji szkolnych z najwyższymi wynikami zgodnie z liczbami określonymi w tabeli w regulaminie konkursów przedmiotowych na stronie LSCDN w zakładce konkursy przedmiotowe. Listy uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego będą opublikowane w następujących terminach:

L.p.Nazwa konkursuData
1.Konkurs polonistyczny03.11.2022 r. po godz. 1600
2.Konkurs matematyczny
3.Konkurs historyczny
4.Konkurs języka angielskiego07.11.2022 r. po godz. 1600
5.Konkurs chemiczny
6.Konkurs biologiczny
7.Konkurs geograficzny10.11.2022 r. po godz. 1600

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/13514,Regulamin-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-lu.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

                    Barbara Wierzbicka

Skip to content