Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice ,
informuję, że wszyscy kandydaci do naszej szkoły spoza obwodu zostali zakwalifikowani do procesu rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024.
Bardzo proszę Państwa Rodziców dzieci spoza obwodu naszej szkoły o przekazanie do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 30 marca 2023r. do godz. 15.00 pisemnego potwierdzenia woli udziału w rekrutacji. Druk potwierdzenia znajduje się na tej stronie w zakładce Zasady rekrutacji. Dostępny jest też w sekretariacie szkoły. Zapraszamy.
Z poważaniem
Anna Szczęsna

Skip to content