Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Trasa Choiny – Antopol – Cynków

Dowóz – rano:

7.02 wyjazd z opiekunem spod budynku Gimnazjum w Nałęczowie,

ok. 7.14 odjazd z uczniami z Kol. Bochotnicy za lasem w pobliżu skrzyżowania drogi przez wieś z drogą dojazdową do wsi,

ok. 7.16 odjazd z Kol. Bochotnicy przed lasem,

ok. 7.22 odjazd z przystanku na drodze wiejskiej w Sadurkach (przy przepompowni),

ok. 7.23 odjazd z przystanku w Antopolu

ok. 7.30 odjazd z Cynkowa w pobliżu skrzyżowania drogi przez wieś z drogą na tzw. Mazurów a następnie z przystanków pośrednich w Cynkowie w pobliżu tablicy ogłoszeń,

w Cynkowie przed mostem na rzece Bochotniczanka, z ul. Cynkowskiej – około 30 m od skrzyżowania z ulicą Bochotnica,

ok. 7.40 przyjazd do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie i do Przedszkola – przystanek na ulicy E. Szelburg –Zarembiny,

ok. 7.50 przyjazd do Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej 17.

Odwóz po południu:

14.20 odjazd z uczniami i opiekunem z Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej 17,

ok. 14.30 odjazd ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie i z Przedszkola –przystanek na ul. E. Szelburg – Zarembiny,

ok. 14.40 przyjazd do Cynkowa w pobliżu skrzyżowania drogi przez wieś z drogą na tzw. Mazurów z uwzględnieniem przystanków jak przy trasie porannej,

ok. 14.47 przyjazd na przystanek do Antopola,

ok. 14.49 przyjazd na przystanek na drodze wiejskiej w Sadurkach (przy przepompowni)

ok. 14.55 przyjazd do Kol. Bochotnicy za lasem,

ok. 15.06 powrót autobusu na plac przy Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej.

Trasa Charz A

Dowóz rano

7.14 – przystanek przy sklepie po byłym punkcie skupu mleka (ul. Charz A)
7.18 – przystanek ul. Charz A 138
7.21 – przystanek obok stadionu (ul. Charz A)
7.25 – przystanek Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17
7.30 – przystanek ul. Powstańców 1863. Nr 85
7.32 – przystanek ul. Powstańców 1863. Nr 61
7.35 – przystanek koło stawu
7.37 – przystanek pod mostem Nr 2
7.39 – przystanek koło Przedszkola
7.45 – przystanek do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

Odwóz po południu

14.30 – odjazd spod budynku Szkoły Podstwawej w Nałęczowie w kierunku ul. Powstańcó 1863r.
14.36 – przystanek koło Przedszkola
14.38 – przystanek koło mostemu Nr 2
14.40 – przystanek koło stawu
14.43 – przystanek ul. Powstańców 1863. Nr 61
14.45 – przystanek ul. Powstańców 1863. Nr 85
14.50 – odjazd spod Szkoły Postawowej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17 w kierunku ul. Charz A
14.55 – przystanek przy sklepie pobyłym punkcie skupu mleka (ul. Charz A)
14.58 – przystanek ul. Charz A 138