Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Szanowni Państwo Rodzice,
informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego, wszyscy kandydaci spoza obwodu na uczniów klasy I w roku szkolnym 2023/2024 zostali przyjęci do naszej szkoły:

Filip Dados
Anna Agata Frątczak
Michał Harasiuk
Alex Jusiak
Stanisław Bogdan Karasek
Lena Kawka
Maja Ludwicka
Zuzanna Helena Nowak
Julia Gabriela Sikora
Aleksander Zarzeka

Jednocześnie informuję, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procesowi rekrutacji i są przyjmowane do szkoły z urzędu. Na dzień 31.03.2023 r. do dwóch klas I naszej szkoły zapisanych jest łącznie 40 dzieci.

Z poważaniem
Anna Szczęsna

Skip to content