Godlo Polski 164

dzieki

Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 logo-konkurs-piesni-patriotycznej

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej:
"Świat w oczach najmłodszych"
gif_soneczko

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Piórem i pędzlem”

dzieci11

Programy edukacyjne realizowane przez szkołę

klub bezpiecznego puvhatka

szkola_przyjazna_ywieniu

zasady_2

patronat_ngo

Przyroda
to drogocenny skarb
-edukacyjny program ekologiczny
 

mleko

owoce-w-szkole

Nasza mała biblioteka

01-SP-NALECZOW-PL

STEFAN ŻEROMSKI – PATRON NASZEJ SZKOŁY

 

patron1 (1864- 1925)

Był pisarzem, wielkim patriotą i społecznikiem. Po raz pierwszy przyjechał do Nałęczowa w 1890 r., aby objąć posadę guwernera w domu inż. Michała Górskiego – właściciela Nałęczowa i okolicznych majątków.

W domu państwa Górskich autor „ Siłaczki” był przez półtora roku nauczycielem trzech córek: Stefanii, Janiny i Zofii. Wiele czasu poświęcał wówczas pracy literackiej.

W 1891 r. w warszawskim „Głosie” opublikowano jego nowele, które okazały się sukcesem młodego literata.

W Nałęczowie Żeromski poznał Oktawię z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową, wdowę, która wychowywała córkę – Henię / prawną opiekę nad dziewczynką sprawował Bolesław Prus/.Pani Oktawia, po śmierci męża, przejęła po nim funkcję administratorki Zakładu Leczniczego. Dzięki p. Oktawii został wprowadzony do nałęczowskich kręgów towarzyskich. Ślub p. Oktawii z Żeromskim odbył się w 1892 r. Niedługo potem Żeromscy wyjechali do Rapperswilu w Szwajcarii i przebywali tam do 1897 r. Do Nałęczowa Powrócili w 1905 r. z sześcioletnim synkiem – Adasiem. Żeromski był już wtedy znanym pisarzem. Wydane zostały jego nowele i opowiadania oraz powieści: „ Syzyfowe prace”, „Ludzie bezdomni” i „Popioły”. Honorarium za tę ostatnią powieść przeznaczył na zakup działki pod budowę chaty- pracowni, która potem stała się miejscem spotkań, służyła pisarzowi do pracy i odpoczynku.

Żeromscy wraz z gronem przyjaciół i działaczy Towarzystwa Oświatowego „Światło” zaangażowali się w działalność kulturalną, oświatową, społeczną i nieopodległościową. Efektem tych działań były m.in. wykłady dla okolicznej ludności, budowa Domu Ludowego oraz Ochronki, w której jeszcze do niedawna mieściło się Przedszkole im. Adama Żeromskiego. Te piękne budowle są pamiątką społecznych pasji pisarza.

W naszym mieście jest wiele miejsc, które przypominają nam patrona naszej szkoły, m.in. Chata – mieszcząca obecnie Muzeum Żeromskiego, pomnik w Parku Zdrojowym autorstwa A.Żurakowskiego, Mauzoleum Adasia. Lokalne organizacje i instytucje zaczerpnęły swoje nazwy z twórczości pisarza. W naszej szkole obok sekretariatu znajduje się Kącik Patrona, który przypomina wszystkim uczniom postać Żeromskiego .

Do tradycji szkoły należą coroczne obchody Święta Patrona, które przypada 20. listopada – w rocznicę śmierci pisarza. Staramy się, aby pamięć o Nim nie zginęła.