Godlo Polski 164

dzieki

Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 logo-konkurs-piesni-patriotycznej

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej:
"Świat w oczach najmłodszych"
gif_soneczko

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Piórem i pędzlem”

dzieci11

Programy edukacyjne realizowane przez szkołę

klub bezpiecznego puvhatka

szkola_przyjazna_ywieniu

zasady_2

patronat_ngo

Przyroda
to drogocenny skarb
-edukacyjny program ekologiczny
 

mleko

owoce-w-szkole

Nasza mała biblioteka

01-SP-NALECZOW-PL

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie uprzejmie informuje, że na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego następujące dni są dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017:

  1. 31 października 2016r.,
  2. 22 grudnia 2016r.,
  3. 2 maja 2017r.,
  4. 4 maja 2017r.,
  5. 5 maja 2017r.,
  6. 16 czerwca 2017r.

 

Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionych dniach w godz. 8.00-17.00 czynna będzie świetlica szkolna i zapewniamy opiekę wszystkim uczniom, którzy przyjdą do szkoły.

 

Anna Szczęsna

Dyrektor szkoły