Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Od 22 listopada 2021r. uczniowie klas: 7a, 7b i 7c naszej szkoły są uczestnikami projektu edukacyjnego organizowanego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne–Wody Polskie pt: ,,Szkoła Przyjazna Wodzie–Aktywni Błękitni”.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się, ze względu na pandemię, na platformie TEAMS. W projekcie tym bierze udział 81 szkół podstawowych z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Patronat nad projektem objął Minister Środowiska oraz Kurator Oświaty w Lublinie. W ramach projektu będą odbywały się następujące działania:

  1. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych,
  2. w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję, Straż Pożarną lub WOPR,
  3. zorganizowany zostanie konkurs tematyczny w zakresie wiedzy o wodzie: woda jako źródło życia, woda jako miejsce pracy i wypoczynku, woda jako droga transportu, woda jako źródło energii i surowców. Nagrody dla zwycięzców (III pierwsze miejsca) dostarczy PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  4. po przeprowadzeniu zajęć, szkoła, w której przeprowadzono lekcje z zakresu edukacji deklaruje udział w akcji sprzątania terenów wokół wody – „Strażnik Czystych Wód” polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych.

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania zajęć w terenie i zwiedzania obiektów hydrotechnicznych będących w zarządzie PGW WP RZGW w Lublinie.

Po spełnieniu podanych wymagań szkoła otrzyma Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „Aktywni Błękitni” przyznawany przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opiekun projektu: Iwona Bogdańska – nauczyciel geografii

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs historyczny07.12.2021 r.900stołówka
2.Konkurs języka angielskiego08.12.2021 r.900stołówka
3.Konkurs geograficzny09.12.2021 r.900stołówka
4.Konkurs biologiczny10.12.2021 r.900stołówka
5.Konkurs matematyczny13.12.2021 r.900stołówka
6.Konkurs chemiczny14.12.2021 r.900stołówka
7.Konkurs polonistyczny15.12.2021 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać aktualną legitymację szkolną zespołowi nadzorującemu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust oraz zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują jednakowo – długopisem lub piórem (kolor tuszu, atramentu – czarny lub niebieski). Praca pisana długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12719,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20212022.html oraz

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12863,Komunikat-ws-ogloszenia-jednolitego-tekstu-Regulaminu-konkursow-przedmiotowych-d.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Szanowni Państwo Rodzice,

serdecznie zapraszam na kolejne w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami, które odbędą się online w dniu 25 listopada 2021r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas I-III zapraszam na godz. 16.30, Rodziców uczniów klas IV-VIII na godz. 18.00.

Wszystkie spotkania wychowawców z Rodzicami zostaną przeprowadzone online. Linki do zebrań znajdą Państwo w Terminarzu danej klasy w szkolnym e-dzienniku.

Zapraszam

Anna Szczęsna

dyrektor szkoły

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej.
Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej.
Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice,

zapraszam na inaugurację nowego roku szkolnego o godz. 9.00 w dniu 1 września 2021r. (środa) w następujących salach naszej szkoły:

klasa 1a – hala sportowa,

klasa 1b – hala sportowa,

klasa 2a – sala nr 27,

klasa 2b – sala nr 28,

klasa 3a – sala nr 25,

klasa 3b – sala nr 47,

klasa 4a – sala nr 45,

klasa 4b – sala nr 56,

klasa 5a – sala nr 57,

klasa 5b – sala nr 43,

klasa 6a – sala nr 20,

klasa 7a – sala nr 55,

klasa 7b – sala nr 17,

klasa 7c – sala nr 107 (hala sportowa),

klasa 8a – sala nr 53,

klasa 8b – sala nr 44,

klasa 8c – sala nr 54.

Uroczystość szkolną poprzedzi Msza Święta odprawiona o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym w Nałęczowie.

Z uwagi na nadal panujące obostrzenia sanitarne bardzo proszę, by Państwo Rodzice oczekiwali na dzieci przed budynkiem szkoły. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas 1., których razem z dziećmi zapraszam do hali sportowej.

Jednocześnie wszystkich wchodzących do szkoły bardzo proszę o dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku oraz zasłanianie nosa i ust podczas całego pobytu w szkole.

Serdecznie zapraszam

Anna Szczęsna

Skip to content