Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzone zostaną następujące konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

  1. polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. chemiczny.

Harmonogram szkolnych eliminacji ww. konkursów przedstawia się następująco:

L.p.Nazwa konkursuDataGodzina rozpoczęciaMiejsce
1.Konkurs historyczny26.10.2020 r.900stołówka
2.Konkurs polonistyczny27.10.2020 r.900stołówka
3.Konkurs chemiczny28.10.2020 r.900stołówka
4.Konkurs matematyczny29.10.2020 r.900stołówka
5.Konkurs języka angielskiego30.10.20202 r.900stołówka

Uczniowie przystępujący do konkursów zobowiązani są stawić się w stołówce szkolnej na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu. Przed wejściem do stołówki należy założyć osłonę nosa i ust i zdezynfekować ręce.

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) to 60 minut. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 900. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyskał minimum 80% punktów możliwych do zdobycia.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu pozbawia go możliwości uczestniczenia w danym konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

Niezbędne informacje dotyczące przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 znajdują na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod poniższym linkiem:

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/11956,Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-20202021.html

Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Szkolny koordynator konkursów przedmiotowych

Barbara Wierzbicka

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik stanowi kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie i jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajduje się pod poniższym linkiem:

www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men

Przekazanie uczniom klas ósmych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca (w piątek) w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Uczniowie odbierający zaświadczenia powinni mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. W czasie odbioru zaświadczeń należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m odległości. Wskazane jest przyniesienie własnego długopisu do poświadczenia odbioru dokumentu.
Anna Szczęsna